Nowy banknot 20 000 HUF

14 grudnia 2015 roku Narodowy Bank Węgier wprowadził do obrotu nowy banknot 20.000 forintów.

20000hufnew20000hufnew2